IBITA Bobath
 /  IBITA Bobath

 

METODA BOBATH DLA DOROSŁYCH

Koncepcja rehabilitacji przeznaczona głównie dla pacjentów z problemami neurologicznymi, zwłaszcza po przebytym udarze mózgu, urazach mózgowo- czaszkowych, SM.

Ma zastosowanie u dorosłych z neurogennymi zaburzeniami ruchów, funkcji oraz kontroli postawy wynikających z uszkodzenia w obrębie układu nerwowego o charakterze zapalnym, zwyrodnieniowym czy urazowym. Decyzje kliniczne można opisać jako proces obejmujący wiele zagadnień m.in.: badanie, analiza i ocena, określanie celów krótko- i długoterminowych.

Bobath dla dorosłych jest koncepcją terapeutyczną pracy ukierunkowanej na zadania. Szczególny nacisk kładzie się na normalizację napięcia mięśni odpowiadających za prawidłową postawę i prawidłowy wzorzec ruchowy. Założenia koncepcji oparte są na obecnej wiedzy z zakresu kontroli motorycznej, nauczania motorycznego oraz plastyczności czyli zdolności do reorganizacji układu nerwowego i mięśniowego, a także o doświadczenie klinicystów uwzględniając jednocześnie potrzeby oraz oczekiwania pacjentów. Jest koncepcją, która nie określa sztywnych ram terapii i jest podatna na ciągłe polepszanie i modyfikowanie oddziaływań tak, aby osiągać zadawalający dla pacjenta efekt.

Koncepcja Bobath zwraca uwagę na konieczność prawidłowych, zgodnych z fizjologią oddziaływań od samego początku choroby. Zakłada także współpracę zespołu złożonego z rodziny, lekarza, pielęgniarki, fizjoterapeuty, logopedy, psychologa oraz ergoterapeuty.

 

Terapeuci koncepcji Bobath dla dorosłych w swej codziennej pracy rozumieją oraz wykorzystują kluczowe założenia teoretyczne oraz kluczowe aspekty praktyki klinicznej do których to należą:

– uzależnienie partycypacji pacjenta w życiu codziennym od jego poziomu aktywności i współistniejących zaburzeń

– organizacja ludzkich zachowań oraz kontroli motorycznej

– konsekwencja urazu oraz jego wpływu na możliwość wykonywania ruchów

– proces zdrowienia uwzględniając:

  • zdolność reorganizacji układu nerwowego i mięśniowego
  • nauczanie motoryczne
  • rozumowanie kliniczne oraz analiza ruchów
  • integrację mechanizmów kontroli postawy oraz ruchów ukierunkowanych na zadania
  • wykorzystanie bodźcowania sensorycznego oraz proprioreceptywnego
  • strategię postępowania
  • dokumentację wyników terapii.

Koncepcja Bobath dla dorosłych jest koncepcją pracy 24 godzinnej. Oznacza to iż proces terapii nie kończy się po wyjściu fizjoterapeuty. Terapeuta pomaga rodzinie i pacjentowi zrozumieć teoretyczne podstawy problemów z jakimi boryka się on na co dzień, jak również wypracować strategie ułatwiające wspólne życie.


 

Copyright 2017 mgr Joanna Kmieć ⓒ all rights reserved