Medycyna Ortopedyczna wg Cyriax’a
 /  Medycyna Ortopedyczna wg Cyriax’a

Istotnym elementem tej metody jest bardzo dokładna i precyzyjna diagnostyka i odpowiednio dobrane metody leczenia zachowawczego uszkodzeń narządu ruchu. Dużą uwagę przywiązuje się do dobrze zebranego wywiadu i badania pacjenta. Jeżeli to możliwe dla większości obrazów klinicznych metoda oferuje skuteczną i szybką terapię.

 

WykorzystujęMedycyna Ortopedyczna Cyriaxa

  • Mobilizacje i manipulacje
  • Trakcje
  • Głęboki masaż poprzeczny

Copyright 2017 mgr Joanna Kmieć ⓒ all rights reserved