PNF
 /  PNF
Metoda PNF Prorioceptive Neuromuscular Facilitation (torowanie nerwowo-mięśniowe)

– jest procesem odtwarzania utraconej funkcji, nauczania ruchu przy wykorzystaniu receptorów znajdujących się w mięśniach, narządach wewnętrznych, naczyniach krwionośnych, stawach.

PNF - Metoda Proprioceptive Neuromuscular Facilitation czyli torowanie nerwowo-mięśniowePNF to przykład neurofizjologicznego, kompleksowego systemu oddziaływania terapeutycznego opartego na ścisłej współpracy z pacjentem. To metoda przyjazna dla pacjenta, oparta na bezbolesnej pracy, wykorzystującej silne odcinki ciała i umiejętności chorego do ułatwienia i reedukacji utraconych funkcji.

Terapię cechuje duża efektywność w osiąganiu celów wynikająca z dokładnej analizy problemu i ukierunkowanych oddziaływań oraz możliwość pracy z chorym na każdym poziomie dysfunkcji.

W zależności od potrzeb pacjenta, wykorzystywane są techniki uczące ruchu i koordynacji, stabilizujące, rozluźniające, mobilizujące, przeciwbólowe i inne, typowe dla metody. Stosuje się również program ćwiczeń funkcjonalnych na materacu, naukę chodzenia, usprawnianie funkcji wegetatywnych, ćwiczenia mięśni mimicznych, pracę nad takimi funkcjami jak oddychanie, żucie, połykanie. Pośrednio dochodzi również do regulacji pracy autonomicznego układu nerwowego, szczególnie podczas terapii oddechowej oraz oddziaływań w obrębie tułowia i klatki piersiowej.

 

 

Korzyści z pracy w koncepcji PNF to :

– metoda przyjazna dla pacjenta– oparta na bezbolesnej pracy, wykorzystującej silne odcinki ciała i umiejętności chorego do ułatwiania reedukacji utraconych funkcji,

– wysoki poziom bezpieczeństwa terapii wynikający z integracji zabiegu z diagnostyką,

możliwość pracy z chorym na każdym poziomie dysfunkcji– zabezpieczenie terapią wszelkich funkcji od ruchowych do wegetatywnych,

wysoki poziom edukacji pacjenta, oparty na współuczestnictwie w planowaniu terapii oraz kontynuacji ćwiczeń w formie programu domowego,

duża efektywność prowadzonej terapii, wynikająca z dokładnej analizy problemu i ukierunkowanych oddziaływań.

Z powodzeniem stosuje się ją w neurologii, ortopedii, pediatrii, chorobach nerwowo- mięśniowych, wadach postawy czy skoliozach.

 

Wpływ terapii:PNF - Metoda Proprioceptive Neuromuscular Facilitation czyli torowanie nerwowo-mięśniowe

 • Poprawa koordynacji i równowagi
 • Zwiększenie siły i wytrzymałości mięśniowej
 • Poprawa techniki chodu
 • Polepszenie czucia głębokiego
 • Zwiększenie zakresów ruchu
 •  

  Wskazania:

 • Pourazowe porażenia i niedowłady
 • Urazy rdzenia kręgowego
 • Udary mózgu
 • Choroby nerwowo-mięśniowe
 • Dystrofie mięśniowe
 • Stwardnienie rozsiane (SM)
 • Stwardnienie zanikowe boczne (SLA)
 • Różnego rodzaju zaburzenia ruchu
 • Wady postawy np. skoliozy
 • Pacjenci z bólami kręgosłupa
 • Zaburzenia neurologiczne i ortopedyczne (np. świeże stany po złamaniach, po endoprotezoplastyce stawu) wymagające nauki chodu lub doskonalenia techniki chodu
 •  


   

  Copyright 2017 mgr Joanna Kmieć ⓒ all rights reserved